http://www.cbr.ru/scripts/RssCurrency.asp
მეტალოტორგი - ლითონის ნაგლინის გაყიდვა
English version
Ãëàâíàÿ
გაყიდვების დეპარტამენტი
+7 (8672) 40-51-43
+7 938 885 40 55

405143@metallotorg.ru
МЕНЮ

მეტალოტორ - ლითონის ნაგლინის გაყიდვა

+7 (8672) 40-51-43
+7 938 885 40 55

_________________________________________

 

. .1992 Metallotorgi სასაწყობო ვაჭრობას. ჩვენს ქალაქებში ვლადიკავკაზი, პიატიგოსკი, ნალჩიკი, სტავროპოლი, კრასნოდარი, როსტივ-ნა-დონუ, ვოლგოგრადი, მახაჩკალა. წარმოდგენილია უდიდესი სამამულო კომბინატ-მწარმოებლების: "ნლმკ"ნოვოლიპეცკის მეტალურგიული ქარხანა; "სევერსტალი", "მმკ" მაგნიტოგორსკის მეტალურგიული კომბინატი; "ნტმკ" ნიჟნეთაგილის მეტალურგიული კომბინატი; "დცმკ" დასავლეთ ციმბირის მეტალურგიული ქარხანა; "ნსლნმქ" ნიჟნესერგინსკი ლითონის ნაწარმის-მეტალურგიული ქარხანა; "ოემკ" ოსკოლსკი ელექტრომეტალურგიული კომბინატი "მმქ" მიტიშენსკი მანქანამშენებელი ქარხანა ბმქ ბრიანსკიმეტმეტალურგიული ქარხანაგმკ გაერთიანებული მეტალურგიული კომპანიამმკ მილებისმეტმეტალურგიული AO "Metallotorgi" უზრუნველყოფს ლითონის ნაგლინით სამშენებლო და ლითონის გადამამუშავებელ საწარმოებს, ნავთობის და გაზის, ენერგეტიკის დარგების წარმოებებს არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ ბოლო დროიდან ყაზახეთსა და ბელარუსში. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ არმატურულ, სორტულ, ფურცლოვან და მილის ლითონის ნაგლინის ფართო ასორტიმენტს როგორც სასაწყობო საცავებიდან, ასევე პირდაპირ დამამზადებელი ქარხნებიდან. ჩვენგან მოთხოვნადი ლითონი, გამოიყენება ხელსაწყოთმშენებლობაში, მანქანა- და ვაგონთმშენებლობაში, ხიდების მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობაში, მონოლითური მაღლივი სახლების მშენებლობაში და სხვა მრავალი.

~  არმატურა ფოლადის

კომპანია სს "მეტალოტორგი" ახორციელებს სამშენებლო ფოლადის არმატურის რეალიზაციას, რომელიც ძირითადად გამოიყენება რკინაბეტონის კონსტრუქციების გასაძლიერებლად.

 

~ ორტესებრი კოჭი

კოჭი. ორტესებრი - არის შავი ნაგლინისგან კონსტრუქციული ელემენტების სტანდარტული პროფილი, რომელის კვეთას აქვს ასო "H" -ის მიახლოვებული ფორმა. ორტესებრი კოჭის პროფილი უფრო მტკიცეა ვიდრე ანალოგიური ფართის კვეთის პროფილი.

 

~ შველერი

������� ლითონის შველერი -ლითონის ნაგლინის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა, იგი ნებისმიერი მშენებლობისთვის საყრდენი კონსტრუქციის ფუძეა და აქვს Π - სებრივი ფორმის კვეთა. ეს არის გამძლე და მსუბუქი პროფილი, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს დიდ განივ დატვირთვებს, რაც აძლევს დიდ უპირატესობას ობიექტების, კონსტრუქციების აგებისას, რომლთაგანაც მოითხოვენ ამაღლებულ გამძლეობას, საიმედობას, ხანგამძლეობას.

 

~ ფოლადის მილი

����� ��������მრგვალი ფოლადის მილი - ცილინდრული ფორმის ღრუ ნაკეთობა, რომელსაც აქვს დიდი სიგრძე კვეთასთან შედარებით. ამ ნაკეთობის დამზადებისთვის გამოიყენება ნახშირბადოვანი, ლეგირებული და უჟანგავი ფოლადები.

 

~ მილი პროფილური

����� ����������მრგვალი ფოლადის მილი - წარმოადგენს კვადრატული, მართკუთხა, ოვალური და სხვა კვეთის ფოლადის ნაკეთობას, რომელიც განსხვავდება მრგვალისაგან.

 

~ ფურცელი ფოლადის

���� �������� ნაგლინი თხელფურცლოვანი მაღალი და ჩვეულებრივი ხარისხის დამზადებული ნახშირბადიანი ფოლადისგან, საერთო დანიშნულების გოსტ 16523-97 მიხედვით, - ცივად ნაგლინი და ცხლად ნაგლინი ფურცელი თხელი მაღალი და ჩვეულებრივი ხარისხის ნახშირბადიანი ფოლადისგან საერთო დანიშნულების, 500 მმ-მდე და მეტი სიგანის, 3,9 მმ-მდე ჩათვლით სისქის.

 

~ რელსები რკინიგზის, რელსები ამწის

�������� ���������პატივცემულო კლიენტო, იცით, რომ რელსები გამოგონებული იქნა ძველი რომაელების მიერ? პირველი რელსები წარმოადგენდნენ ხის შპალებზე დაგებულ ორ პარალელურ ხის კოჭებს, რომლებიც ზემოდან დამაგრებული იყო ფოლადის ზოლით.

 

~ ფოლადის წრე

������ ���������������. ������ �������� ცივად ნაგლინი ან ცივნაჭიმი წრე - კალიბრირებული ნაგლინი, დიამეტრით უფრო ზუსტი, მზადდება გოსტ 7417-75 მიხედვით, დიამეტრით 3-დან 100 მმ-მდე, გამომდნარი განსაკუთრებული მეთოდით, და აგრეთვე ამუშავებენ ცივი ადიდვის მეთოდით.

 

~ ნაჭედი

�������� ��������� ნაჭედი - არის ფოლადის ნამზადი მრგვალი, კვადრატული ფორმის (კვადრატული ნაჭედი), ზოლების, არტახის, ლილვების, რგოლების სახით. ასეთი ნამზადი ნაჭედი მოითხოვს შემდგომ მექანიკურ დამუშავებას.

 

~ ფოლადის კუთხოვანა

�������� ���������ლითონის კუთხოვანა - სორტული ნაგლინი Γ-სებრივი კვეთის დამზადებული ნახშირბადის და დაბალლეგირებული ფოლადისგან.

 

~ ექვსწახნაგა

������������ ექვსწახნაგა წარმოადგენს ლითონის ნაგლინს, რომელიც განივკვეთში ქმნის სწორ ექვსკუთხედს. ფოლადის ექვსწახნაგას ამზადებენ ნახშირბადის, ლეგირებული, მაღალლეგირებული და საიარაღო ფოლადისაგან.

 

~ ბადე ლითონის

C���� �������������ლითონის ბადე შექმნილია გარკვეული კვეთის გადაწნული ან შენადუღი ფოლადის წნელებისაგან ან მავთულისგან. მშენებლობაში ლითონის ბადე გამოიყენება რკინაბეტონის ნაკეთობების, ბეტონის ქერქის დასამზადებლად როგორც გასამაგრი მასალა.

 

~ კვადრატი ფოლადის

C���� ������������� ლითონის კვადრატი - სორტული ნაგლინი, რომელსაც აქვს ტოლგვერდა ოთხკუთხა განივკვეთი შიგნით ღრუ სივრცის გარეშე.

 

~ ლითონის ზოლი

ფოლადის ზოლები, ან შტრიპსი - ფოლადის სორტული ნაგლინი, წარმოადგენს ლითონის ზოლს, რომელსაც აქვს გარკვეული სიგრძე და სიგანე კლასიფიკაციის შესაბამისად.

 

~ ფოლადის მავთული

�������� ��������� ფოლადის მავთული წარმოდგენს ლითონის ნაწარს, ძირითადად მრგვალი, მაგრამ შეიძლება იყოს კვადრატული, ოვალური და სხვა განივკვეთის, რომლის ნაწარმის სიგრძე აღემატება განივკვეთის დიამეტრს.